I na divizi Znojmo se oslavoval Světový den vody

Dne 26. 3. 2019 jsme se ve Znojmě v prostorách Louckého kláštera potkali s více než 60 starosty znojemského okresu a setkání to bylo vskutku příjemné.

Odborný program se skládal z představení znojemské divize ředitelem Ing. Zdeňkem Jarošem, MBA. O Strategii VAS promluvil zasvěceně její autor předseda představenstva Ing. Jindřich Král. Probrali jsme změny legislativy ve vodárenství, využití SMART technologií ve vodárenské praxi a samozřejmě i možnosti čerpání dotací z různých zdrojů i konkrétní podmínky a sankce při čerpání dotací ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

O dotacích promluvili hosté Ing. Ivana Vráblíková, ředitelka Odboru ochrany vod SFŽP a Mgr. Jakub Němec, ředitel Odboru provozování vodohospodářské infrastruktury SFŽP.

O přestávce si hosté mohli prohlédnout nový vůz značky Tatra Phoenix, který má díky dvěma nástavbám multifunkční využití.

Na závěr dopoledne jsme si připomněli největší stavby v majetku Zájmového sdružení Vodovody a kanalizace Znojemsko, které se podařilo za poslední roky zrealizovat. Mezi pravidelné hosty oslav Světového dne vody patří i Ing. Mojmír Pehal a Ing. Andrea Dáňová z Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Oba byli starostům k dispozici pro odborné konzultace a rady.