Motto letošního Světového dne vody je "Leaving no one behind"

Oslavy Světového dne vody proběhnou také na divizích Boskovice a Znojmo ve formě odborných seminářů.

Tradiční oslava Světového dne vody, kterou každoročně pořádá Rada povodí Svratky, jejímž členem je i VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., letos připadne na úterý 19. března. Hlavním organizátorem akce s mottem „Leaving no one behind“ bude státní podnik Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Nejen zástupci odborné veřejnosti, ale také starostové se sejdou 19. března v Orea Hotelu Voroněž Brno. Během dopoledne se zájemci mohou účastnit odborné exkurze na Vodojem Čebín s ukázkou nové technologie hygienického zabezpečení vody, ČOV Brno – Modřice a dozvědět se více o projektu „Kalové hospodářství ČOV Brno-Modřice nebo na Hvězdárnu a planetárium Brno s 3D Hvězdným cirkusem.

Odpolední program bude patřit odborným seminářům. V rámci programu vystoupí i generální ředitelé společností, a to Ing. Lubomír Gloc z VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing.  Jakub Kožnárek z Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. a MVDr. Václav Gargulák z Povodí Moravy, s.p. Dále si slovo vezme Ing. Jindřich Dušek, PhD., výkonný ředitel Vírského oblastního vodovodu s.m.o.

Konec dne bude zakončen rautem.

Odborné semináře se uskuteční i na divizích Boskovice a Znojmo.

Boskovice

Vedení boskovické divize VAS plánuje oslavu Světového dne vody v pátek 22. března na zámku ve Křtinách.  Setkají se zde starostové obcí a odborná veřejnost a budou diskutovat na téma: Sucho v regionu, nová strategie povinnosti vlastníků vodohospodářské strategie. Dále je na programu exkurze do jeskyně Výpustek a prohlídka kostela Jména Panny Marie ve Křtinách.

Znojmo

Loucký klášter se stane hostitelem pro oslavy Světového dne vody v úterý 26. března ve Znojmě.

V plánu je setkání pro starosty provozovaných obcí, v rámci kterého přivítají významné hosty ze Státního fondu životního prostředí, a to Ing. Ivanu Vráblíkovou, ředitelku Odboru ochrany vod a Mgr. Jakuba Němce, ředitele Odboru provozování vodohospodářské infrastruktury.