Myslíte si, že je voda drahá? Aneb 88 litrů a 8 Kč denně

Často se u nás mluví o tom, že je voda drahá. Výdaje za vodné a stočné přitom v rámci rodinných rozpočtů představují jedno až dvě procenta, což je nejméně ze všech nákladů na bydlení a energie.

Ráno si vyčistit zuby, použít toaletu, uvařit čaj. Omýt brambory k obědu, postavit na polévku, umýt nádobí, zapnout pračku, zalít kytky, nesčetněkrát za den si opláchnout ruce, večer si pustit sprchu.   

Vodovodním kohoutkem otočíme třeba padesátkrát za den a považujeme za samozřejmé, že z něj kdykoliv teče čistá a nezávadná pitná voda. Kolik každého z nás tato zdánlivá samozřejmost, o které lidé v mnoha částech světa jen sní, stojí peněz? Současná průměrná cena ve svazcích měst a obcí, kam dodává vodu VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., činí zhruba 93 korun za kubický metr včetně DPH a je v ní zahrnuto i čištění odpadních vod. To znamená, že jeden člověk za vodné a stočné denně zaplatí asi 8 korun při průměrné spotřebě zhruba 88 litrů na osobu a den.

Někdo namítne, že voda je přece všude a je zdarma. Ale chodil by si snad pro ni někdo do rybníka nebo do řeky? Než se pitná voda dostane ke spotřebiteli, je to dlouhý a náročný proces. V  jeho průběhu je kvalita vody přísně kontrolována, nesmí obsahovat žádné mikroorganismy, chemikálie a jiné škodlivé látky, které by mohly ohrozit zdraví. Složitým a důkladně sledovaným procesem je také čištění odpadních vod. Vodovody a kanalizace je nutné rovněž pravidelně obnovovat.

„Poskytování dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod se u nás považuje za samozřejmost. Pokud má být tato jistota udržitelná, musí cena odpovídat významu těchto služeb. Samozřejmě za předpokladu transparentnosti a kontroly nákladových položek.“

(pro VAS Ing. Radek Hospodka, ředitel odboru dozoru a regulace vodárenství Ministerstva zemědělství)

 

Co pořídíte za 8 Kč:

Sotva dvě deci plzeňského piva

Dvě cigarety

Dvě a půl deci benzinu

Ani ne polovinu jednoho vydání některého z tištěných deníků

Talíř nejlevnější polévky ze sáčku

Čtvrtinu šálku kávy v restauraci

88 litrů pitné vody, což je celodenní spotřeba na osobu a den

 

 

Co platíme ve vodném a stočném? 

· Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou. To znamená, že není regulována trhem, ale vychází z obecně závazných cenových předpisů. Provozovatel si tedy nemůže cenu nastavit dle svého uvážení. Lze do ní započítat pouze ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk.

· Do ceny vodného a stočného se výrazně promítá nájemné vlastníkům vodohospodářské infrastruktury a náklady na její opravy. Tyto položky tvoří ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOST, a.s., zhruba 45 procent z celkové ceny.

· Další významné položky z ceny vodného a stočného činí náklady na energie, chemikálie, služby, mzdy či poplatky za vypouštění odpadních vod a také na nákup surové vody z povrchových zdrojů či na poplatky za užívání podzemních zdrojů.

· Výsledná cena dále významně závisí na objemu fakturovaného vodného a stočného, neboť fakturační objemy jsou při výpočtu ceny jmenovatelem, kterým se dělí celkové náklady. Vzhledem k tomu, že přibližně 80 procent všech nákladů na dodávku a odkanalizování vody tvoří fixní náklady, mají fakturované objemy na vývoj ceny velký vliv.

 

Co možná nevíte:

Počátkem 90. let přestal stát plošně dotovat cenu vody. Od roku 1994 tak došlo ke znatelnému navýšení cen vodného a stočného. Současná cena odpovídá skutečným nákladům na výrobu a čištění vody.