Regulace odběru pitné vody v některých obcích trvá

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., v některých obcích vyhlásila regulaci odběru vody z veřejného vodovodu.

 

Omezení na území divize Boskovice

Vážení zákazníci,

vlivem dlouhodobého sucha dochází v některých obcích k poklesu vydatnosti vodních zdrojů, což je komplikováno zvýšeným odběrem vody z veřejných vodovodů na závlahu, plnění bazénů atd. Situace začíná mít dopad i na běžné zásobování pitnou vodou a je nutno v níže uvedených obcích přijmout opatření regulující odběry vody z veřejného vodovodu

V níže uvedených obcích platí až do odvolání následující zásady částečně regulující odběry vody:

 • přísný zákaz zalévání pitnou vodou z veřejného vodovodu všem odběratelům v obci
 • přísný zákaz napouštění bazénů pitnou vodou z veřejného vodovodu
 • přísný zákaz umývání aut vodou z vodovodu
 • vodovod v obcích nezaručuje plnění podmínek pro použití pro požární účely z důvodu nedostatečného objemu vody v akumulacích vodojemů. Proto platí rovněž zákaz odběru vody z požárních hydrantů pro hasičská cvičení. Nevztahuje se pro krizové stavy při hašení požárů 
 • platí obecné principy šetření vodou

Obce v okrese Blansko provozované VAS, divizí Boskovice, kde platí regulace odběrů vody:

 • Deštná
 • Kladoruby (místní část Letovic)
 • Kochov (místní část Letovic)
 • Lysice
 • Rozsíčka
 • Sulíkov, Vřesice
 • Štěchov
 • Uhřice

Od 28. 6. 2019 se dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v některých obcích divize Boskovice. 

Týká se to těchto obcí: 

 Ing. Petr Fiala, ředitel divize Boskovice

 

Omezení na území divize Brno-venkov

Od 9. 7. 2019 se dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v některých obcích divize Brno-venkov. Spotřeba pitné vody je omezena na 100 litrů na osobu a den, což neznamená omezení základních potřeb obyvatel. Tato omezení budou platná od 9. 7. 2019 do 9. 10. 2019.

Týká se to těchto obcí: