VAS divize Boskovice a starostové si připomněli Světový den vody

Při příležitosti Světového dne vody uspořádala v pátek 22. března VAS divize Boskovice pro starosty měst a obcí i odbornou veřejnost v regionu odborný seminář.

Dvacátého druhého tradičního setkání při této příležitosti se zúčastnilo sedm desítek pozvaných hostů.

Před oficiálním zahájením si mohli dle své volby účastníci prohlédnout známý poutní Kostel Jména Panny Marie ve Křtinách vybudovaný během první poloviny 18. století podle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela nebo jeskyni Výpustek, která je nejstarší zpřístupněnou jeskyní Moravského krasu.

Odborná část se uskutečnila na zámku ve Křtinách, který je součástí poutního areálu kolem kostela Jména Panny Marie, vyhlášeného roku 2008 národní kulturní památkou České republiky.

Ředitel divize Boskovice Ing. Petr Fiala se soustředil na výsledky a činnost divize Boskovice v roce 2018. V další části své prezentace neopomenul upozornit na problematiku sucha v loňském roce v našem regionu se zdůrazněním na výhody napojování obcí na skupinové vodovody.

Předseda představenstva VAS Ing. Jindřich Král přednesl základní informace o společnosti jako celku a seznámil přítomné s vyhodnocením strategie společnosti na roky 2014 – 2018 a s novou strategií na roky 2019 - 2023 s výstižným mottem: „Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost“.

Na závěr semináře přednesli své příspěvky vedoucí útvaru ředitele divize Boskovice Mgr. Jan Kaluža a obchodně-ekonomický náměstek divize Boskovice Viktor Sedlák. Ve svých příspěvcích se zaměřili na základní povinnosti vlastníků vodohospodářské infrastruktury a zejména pak na hodně sledovanou oblast pravidel tvorby ceny vodného a stočného.