VAS dokáže opravit poruchu i v hustém sněžení do 2 hodin

Zimní období s sebou nese riziko vzniku poruch na vodovodních řadech, které je nutné řešit s ohledem na zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou vždy urychleně a s maximálním nasazením.

Nejinak tomu bylo i na počátku letošního roku, kdy hned první pracovní den 2. 1. 2019 musela VAS řešit poruchu na vodovodním řadu v ulici Fibichova v Jihlavě.

Na centrální dispečink VAS byl ve večerních hodinách dne 1. 1. 2019 nahlášen Městskou policií v Jihlavě únik vody na místní komunikaci ul. Fibichova v blízkosti střední školy.

Druhý den ráno pracovníci pohotovosti provedli nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti silničního provozu a ochrany majetku třetích osob. Po lokalizaci přesného místa poruchy vyhledávací službou VAS byl předmětný úsek vodovodního řadu odstaven a pro obyvatele této lokality bylo zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou přistavenou cisternou. Odstávka vody se týkala obyvatel ulic Fibichova, Telečská, Wolkerova, Seifertova, Svatopluka Čecha a Zahradní, což se řádově jednalo o cca 1 000 obyvatel.

Pravděpodobnou příčinou vzniku poruchy na vodovodním řadu DN 150 bylo uložení vodovodního potrubí na skalnatém podloží v kombinaci se střídáním teplot s následným pohybem zeminy. Pracovníci VAS provedli vytyčení všech podzemních vedení správců inženýrských sítí a po 8:00 hodině ranní byly zahájeny práce na samotné opravě poruchy.

Nejdříve musel být odfrézován asfalt z povrchu vozovky a v místě poruchy proveden výkop. Zlom na vodovodním potrubí byl opraven osazením litinové opravné objímky a následně byl výkop zasypán.

Obnovení dodávky pitné vody bylo zajištěno po 10:00 hodině ranní včetně zajištění plynulého silničního provozu na této komunikaci.

Na opravě poruchy se podílelo celkem 5 pracovníků VAS (bagrista, montéři, obsluha fekálního vozu  a obsluha nákladního vozu).

Kromě výše uvedené opravy museli pracovníci VAS v průběhu následujících dnů řešit další – například v ulici Nad Plovárnou, Jana Masaryka a Tylova. Práci na všech opravách komplikovalo nejen chladné počasí v kombinaci s hustým sněžením, ale i např. přítomnost kabelů vysokého napětí.

Dokonce muselo být v jednom případě nutné pokácet vzrostlý smrk, který rostl přímo nad vodovodním řadem a znemožnil by tak samotnou úspěšnou opravu poruchy.

Se všemi překážkami si však dokázali pracovníci VAS poradit a proto je na místě všem poděkovat za profesionalitu, obětavost a úsilí. A především za rychlost s jakou dokáží poruchy opravit.

Zároveň také chceme poděkovat za spolupráci městské policii, která poruchu nahlásila a také všem všímavým občanům města Jihlavy za včasné ohlašování viditelných úniků vody a zamokřených ploch, což napomáhá k bezprostřední lokalizaci poruch na vodovodních řadech a přípojkách.