VAS se podílí na výzkumném projektu ČOV 4.0

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se účastní výzkumného projektu pod názvem Pokročilý systém řízení ČOV 4.0.

Projekt předpokládá vyvinutí systému řízení čistíren odpadních vod s využitím predikce zajišťované pomocí simulace provozu čistírny odpadních vod na jejím matematickém modelu. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií