Voda nás zajímá, ukázaly děti

Žáci základní školy ve Velkých Opatovicích se zapojili do projektu Voda a my.

Již druhým rokem běží na Blanensku projekt VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., který je určený základním školám. Vloni se do něj zapojila Základní škola v Lysicích, letos si projekt našel své místo ve vyučování prvního i druhého stupně Základní školy ve Velkých Opatovicích.

Cílem projektu je motivovat žáky různých věkových kategorií k zamyšlení se nad významem vody pro běžný život člověka, ale také naučit se s ní šetrně zacházet a zamyslet se nad jejím využitím v domácnosti. Žáci 1. stupně základní školy tak měli za úkol výtvarně zpracovat, kde se u nich doma podle nich spotřebuje nejvíce vody, zda je to například v bazénu, vaně, myčce apod.

V rámci projektu se sešlo velké množství výtvarných prací, z nichž některé byly individuální, jiné naopak byly vytvořené ve skupinkách nebo celou třídou. Odborná porota složená z pedagogů základní školy, ale také ze zástupců naší společnosti nakonec ocenila první tři jednotlivce. Protože projekt má taktéž podpořit práci dětí v kolektivu, upevnit jejich vzájemné vztahy a respekt mezi sebou, vyhodnotili jsme i nejlepší třídu. Tou se stala 3. B. Tato třída se kromě výtvarných prací věnovala problematice vody velmi detailně, děti dokonce dodržovaly celý jeden den ve škole pitný režim a pily pouze vodu z kohoutku, do školy přišly v tento den v modrých tričkách a se speciálně vyrobenými čelenkami s kapkou vody.

Výtvarné práce si mohli prohlédnout také obyvatelé Velkých Opatovic, a to v místním Moravském kartografickém centru při výstavě během červnového Víkendu otevřených zahrad.

Starší žáci z druhého stupně základní školy již měli soutěž těžší. Jejich úkolem bylo napsat krátkou úvahu na téma kde a kolik doma spotřebují pitné vody. K tomu měly třídní kolektivy připravit prezentace pro odbornou porotu na téma používání pitné vody, čištění vody odpadní a vody jako základní podmínky pro život. Svoje zjištění a poznatky pak prezentovali jednak před svými spolužáky, ale také před odbornou porotou. V ní zasedla starostka města Velké Opatovice Mgr. Kateřina Gerbrichová, ředitel divize Boskovice VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Petr Fiala, ředitelka Základní školy Velké Opatovice Mgr. Karin Petrželková a vedoucí marketingu a komunikace VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Mgr. Iva Šebková.

Vystoupení jednotlivých kolektivů byla velmi tvůrčí a zajímavá. Žáci například vtipně prezentovali, jak se dá ušetřit voda při úklidu domácnosti, při správném používání vodovodního kohoutku nebo při přípravě jídla. Objevily se také prezentace k zamyšlení doplněné emotivní hudbou Bedřicha Smetany, zajímavé byly výtvarné práce srovnávající život v čisté a špinavé řece, matematicky zaměření studenti se zamýšleli nad spotřebou vody a jejím srovnání v různě velkých a odlišně vybavených domácnostech.  Porotu zaujala i časosběrná fotodokumentace o tom, jak zálivka pomáhá klíčení fazolky nebo mapa světa s cizojazyčnými výrazy slova voda. Vítěznou třídou na druhém stupni se stala 9. A.

Vítězné kolektivy byly oceněny jednodenním školním výletem, při kterém se děti seznámily s vybraným vodárenským objektem – vodojem Doubravy v Boskovicích s vyhlídkou a součástí výletu byla také návštěva lázní v Boskovicích.

Velké poděkování patří nejen dětem, ale především jednotlivým pedagogům a vedení základní školy, protože bez jejich nadšení a zájmu zapojit se do projektu by tolik zajímavých prací jistě nevzniklo.

Dva roky fungování projektu Voda a my, který vznikl přímo ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., na základních školách, ukazuje, že práce s dětmi je přesně tou oblastí, které bychom se jako společnost měli věnovat do budoucna a která bude mít velký význam na vnímání vodárenství u dalších generací.