Zástupci VAS v Blansku s ministrem zemědělství diskutovali o suchu

Ministr zemědělství Miroslav Toman se svým týmem v úterý 18. září 2018 zavítal do města Blanska.

Setkání proběhlo na blanenské radnici za účasti starostů Blanska, Kulířova, Lysic, Štěchova a Velkých Opatovic. Jednání se zúčastnili i zástupci VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Boskovice.

Předmětem jednání bylo letošní extrémní sucho, kdy právě okres Blansko byl označen za nejsušší okres na jižní Moravě.

Ředitel divize Boskovice Ing. Petr Fiala na jednání představil materiál Nedostatek vody na okrese Blansko z pohledu provozovatele vodovodů se zaměřením na opatření, která byla a jsou činěna, aby odběratelé pitné vody byli suchem dotčeni co nejméně.