Akcionáři společnosti

Jediným akcionářem společnosti je Svaz VKMO s.r.o., se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, IČ 255 72 245. Ve Svazu VKMO s.r.o., jsou sdruženy svazky měst a obcí nebo samostatné obce. Viz www.svkmo.cz.

Akcie

Druh: kmenové
Forma: na jméno
Podoba: zaknihovaná
Počet akcií: 221 858 ks
Připojené kupóny: ne
ISIN: CZ 0009051256
Jmenovitá hodnota akcie:  1 000 Kč

Základní kapitál: 221 858 000 Kč