Projekty Evropské unie

Výzkumný projekt ČOV 4.0

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se účastní výzkumného projektu pod názvem Pokročilý systém řízení ČOV 4.0. Ten předpokládá vyvinutí systému řízení čistíren odpadních vod s využitím predikce zajišťované pomocí simulace provozu čistírny odpadních vod na jejím matematickém modelu. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií