Společenská odpovědnost

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se dlouhodobě, cíleně a plánovaně snaží, aby se lidem v regionech, kde provozuje vodovody a kanalizace, lépe žilo. K tomu směřuje postupnými kroky v několika základních oblastech – v rámci životního prostředí, péči o zaměstnance, v oblasti vzdělávání dětí a mladých lidí, informování veřejnosti a také v oblasti pomoci handicapovaným. Daří se tak naplňovat hlavní motto společnosti – Voda a lidé, partneři pro život.

Nezávislé hodnocení společenské odpovědnosti přineslo VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., několik významných ocenění včetně toho nejvyššího - 22. listopadu 2016 se společnost stala vítězem a nositelem Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 2016. Zároveň byla oceněna třemi hvězdami v rámci mezinárodního prestižního modelu excelence EFQM (Evropská nadace pro management kvality).

Národní cena za společenskou odpovědnost

Cena hejtmana Jihomoravského kraje

Cena hejtmana kraje Vysočina