Stručný profil společnosti

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., vznikla 1. 12. 1993 ze státního podniku JIHOMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE. Dodává pitnou vodu a odvádí a čistí odpadní vody více než půl milionu obyvatel v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina. Její služby využívají občané i podnikatelé v 700 obcích v okresech Blansko, Brno-venkov, Jihlava, Třebíč, Znojmo a Žďár nad Sázavou.

K zákazníkům voda přitéká vodovodní sítí dlouhou více než 5 000 kilometrů. Délka provozované kanalizační sítě odvádějící odpadní vody je asi 3 000 kilometrů. Společnost provozuje 85 úpraven pitné vody a 152 čistíren odpadních vod (stav ke konci roku 2017).

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se řadí mezi deset největších vodárenských společností v České republice a zaměstnává asi 1 000 pracovníků. Její chod zajišťuje generální ředitelství v Brně, jím řízené vodohospodářské laboratoře a šest provozních divizí v regionech.

Jediným akcionářem společnosti je Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o. V něm jsou sdruženy svazky měst a obcí nebo samostatné obce. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., je tedy ryze českou firmou. Tento v tuzemsku ojedinělý vlastnický model zaručuje systematickou údržbu a obnovu vodárenské infrastruktury, do níž plyne většina peněz ze zisku společnosti, ale také z nájemného, které společnost vyplácí vlastníkům infrastruktury.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., kromě provozování vodovodů a kanalizací nabízí také například stavebně-montážní činnost, prodej vodohospodářského materiálu, služby akreditovaných vodohospodářských laboratoří, projekční činnost a další.

Motto společnosti: Voda a lidé – partneři pro život