Zákaznický Portál

ZIS - zákaznický informační systém

Na zákaznickém portálu najdete:
 • Přehled odběrných míst zákazníka
 • Historii uzavřených smluv i aktuální smluvní ujednání pro zvolené odběrné místo
 • Přehled provedených odečtů na odběrném místě
 • Přehled měřidel osazených na odběrném místě
 • Přehled vystavených faktur a záloh pro odběrné místo
 • Přehled provedených úhrad faktur a záloh pro odběrné místo
 • Ostatní ekonomické informace související se službami (dodávka pitné vody, odvádění odpadních vod)
 • Možnost zaslání žádosti o změnu výše zálohy nebo žádosti o změnu způsobu placení
 • Možnost zaslání stavu vodoměru - hlášení odečtu
 • Snadný a přehledný přístup k informacím
 • Oboustrannou komunikaci prostřednictvím internetu
Vyberte divizi pro přihlášení do zákaznického portálu:

Divize Boskovice 

Divize Brno-venkov 

Divize Jihlava 

Divize Třebíč 

Divize Znojmo

Divize Žďár nad Sázavou 

 

Můžete se také objednat on-line do zákaznického centra Znojmo