Inženýrská a projekční činnost

Pro přípravu a realizaci vodohospodářských staveb v oboru vodovodů a kanalizací nabízíme kompletní služby v projekční a inženýrské činnosti.

Projekční činnost:

 • Pasporty stávajících vodohospodářských zařízení
 • Studie pro vyhledání optimálního návrhu stavby
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS) – součást dokumentace pro zadání stavby, která slouží jako podklad výběrového řízení na zhotovitele stavby
 • Realizační dokumentace stavby (RDS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 • Provozní řády pro zkušební i trvalý provoz
 • Dokumentace vodovodních a kanalizačních přípojek

Inženýrská činnost:

 • Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (zajištění stanovisek příslušných orgánů, projednání projektové dokumentace se všemi právnickými a fyzickými osobami - vlastníky pozemků, zastupování investora v rámci těchto správních řízení)
 • Konzultace a poradenství v oboru přípravy, financování a realizace vodohospodářských a inženýrských staveb

 

Kontakt

Vedoucí projekce:

Ing. Ivana Faltýnková

tel. 545 532 404, mobil: 603 424 584, e-mail: faltynkova@vasgr.cz

Projektant:

Ing. Juraj Sabol

tel. 545 532 448, mobil: 603 478 950, e-mail: sabol@vasgr.cz

 

Inženýrská a projekční činnost

Divize

Kontakt

Boskovice

Ing. Pavel Mikulášek, tel.: 516 427 213, e-mail: mikulášek@vasbo.cz

Brno-venkov

Ing. Eva Kejvalová, tel.: 545 532 246, e-mail: kejvalova@vasbv.cz

Jihlava

Bohuslav Javůrek, vedoucí technického útvaru, tel.: 567 569 127, mobil: 737 221 605, e-mail: sekretariat@vasji.cz

Třebíč

Ing. Jarmila Kašková, tel.: 568 899 128, mobil: 737 204 379, e-mail: kaskova@vastr.cz

Znojmo

Ing. Jiří Žižka, tel.: 515 282 571, mobil: 737 221 662, e-mail: zizka@vaszn.cz

Dokumentace přípojek:

Simona Goldmannová, tel.: 515 282 577, mobil: 730 192 181, goldmannova@vaszn.cz

 

Žďár nad Sázavou

Dokumentace přípojek, Ing. Monika Sakáčová, tel.: 566 651 162,
e-mail: sakacova@vaszr.cz