Prohlídky a revize kanalizace televizní kamerou

Kamerovou prohlídkou zjistíme stav Vaší kanalizace včetně případných závad a navrhneme efektivní řešení vedoucí k dlouhodobému odstranění zjištěných problémů.

Prohlídky kanalizace provádíme našimi terénními vozy vybavenými nejmodernějšími kamerovými systémy. Součástí těchto systémů je barevná samohybná kamera s otočnou hlavou 360° a s možností měření spádu, ovality a délky kontrolovaného úseku kanalizace.

Výstupní dokumentace z prohlídky kanalizace tvoří videozáznam na CD nebo DVD včetně fotodokumentace a tištěného protokolu dle ATV M 143/2.

Prohlídky zajišťujeme pro všechny profily od DN 100.

Vysokou kvalitu práce a profesionální přístup garantuje tým proškolených techniků s dlouholetou praxí.

Proč provádět prohlídky kanalizace?

Kamerový kontrolní systém se používá v případech, kdy je nutno zjistit skutečný technický stav potrubí. Je to optimální prostředek pro zjištění příčin, například propadení chodníků, vozovek (vznik kaveren) nebo statické narušení budov v okolí kanalizace.
Rovněž při kolaudacích a přejímkách nových staveb a rekonstrukcích jsou kamerové prohlídky nezbytné, neboť slouží jako kontrola kvality prováděných stavebních prací.

Dále touto kontrolou můžeme vyhledávat kanalizační přípojky, různé odbočky, skryté revizní šachty, atd.

Prováděním preventivních kamerových prohlídek kanalizace vyloučíte možnost vzniku nejčastějších závad, jako jsou například:
  • prorůstající kořeny v kanalizaci
  • zanášení kanalizace usazeninami, například nánosy písku a hlíny, kameny
  • propadení terénu a zborcení kanalizace
  • neprůchodnost kanalizace a následný zápach
  • vlhnutí zdiva budov
  • ucpání kanalizace tuky
  • protispád v kanalizaci (usazování části splašků)

Trasování kanalizace

Sondou pro trasování kanalizace Vám vyhledáme její přesný směr a hloubku. Najdeme místo poruchy a tím urychlíme celkovou opravu kanalizace a výrazně snížíme finanční náklady.

 

Prohlídky a revize kanalizace televizní kamerou

Divize

Kontakt

Boskovice

Ing. Jiří Havíř, tel.: 516 427 270, mobil: 733 677 749, e-mail: havir@vasbo.cz

Brno-venkov

Ing. Pavel Svoboda, tel.: 545 532 331, e-mail: p.svoboda@vasbv.cz

Jihlava

Daniel Kittler, vedoucí útvaru dopravy a dílen, tel.: 567 569 131, mobil: 733 164 507, e-mail: kittler@vasji.cz

Dispečink – tel.: 567 569 204

Třebíč

Stanislav Hons, tel.: 568 899 147, mobil: 605 783 681, e-mail: hons@vastr.cz

Znojmo

tel.: 515 282 567, e-mail: recepce@vaszn.cz

Žďár nad Sázavou

neposkytuje