Zemní práce

Nabízíme tyto služby:

 

Výkopové práce

 

Zemní protlaky

Zajišťujeme provádění protlaků zeminy od průměru 65 mm do 270 mm s maximální délkou protlaku 12 m. Technologie propichování, při které dochází vtlačováním hlavice do zeminy k jejímu zhutňování, je použitelná v plastických a stlačitelných zeminách. Zeminy s větším obsahem kameniva, které jsou velmi málo stlačitelné, umožňují provedení pouze základního protlaku o průměru 65 mm.

K provedení protlaku je nutné nachystat startovací a koncovou jámu dle přiloženého nákresu pracovních výkopů. V případě potřeby provedení protlaku delšího jak 12 m je nutné ve vzdálenosti 12 m od startovací jámy nachystat další jámu o stejných rozměrech jako startovací jáma.

 V případě, že nebude možné protlak dokončit z důvodů nezaviněných pracovníky VAS a.s., budou fakturovány vynaložené náklady na jízdné a strávený čas pracovníků VAS a.s. na místě práce.

 

Provádění dodatečných navrtávek kanalizačních stok pro napojení domovních kanalizačních přípojek

Jedná se o dodatečné navrtávky kanalizačních stok a montáž odbočné tvarovky v případech budování kanalizační přípojky s napojením na uliční stoku v místech, kde není vysazena odbočka pro napojení kanalizační přípojky.

Navrtávky provádíme k osazení připojovací tvarovky pro kanalizační přípojky DN 150, DN 200 na betonové a kameninové stoky, dále plastové stoky hladké, žebrované a korugované.

K provedení dodatečné navrtávky je nutné nachystat montážní jámu o rozměrech 1 x 1,5 m podle hloubky uložení uliční stoky (rozměr 1 m podélně s uliční stokou, 1,5 m kolmo na stoku). Výkopy, jejichž hloubka přesahuje 1 m je nutno řádně zapažit! U kanalizační stoky je nutno obnažit horní polovinu potrubí. V místech spoje kanalizačního potrubí nelze provést navrtání pro osazení odbočné tvarovky. Nejmenší průměr uliční kanalizační stoky, na které je možné provést dodatečnou navrtávku pro osazení odbočné tvarovky je DN 300!

 Při objednávání je nutné sdělit následující údaje:

- materiál kanalizační uliční stoky, na kterou se bude přípojka napojovat

- průměr kanalizační stoky

- průměr napojované domovní kanalizační přípojky

- materiál kanalizační přípojky

 

Zemní práce

Divize

Kontakt

Boskovice

Boskovicko – Ing. Viktor Daněk, tel.: 516 427 239, e-mail: danek@vasbo.cz

Blanensko – Rostislav Pijáček, tel.: 516 427 275, e-mail: pijacek@vasbo.cz

Brno-venkov

Tišnov – tel.: 549 410 203, e-mail: tisnov@vasbv.cz

Židlochovice – tel.: 547 231 018, e-mail: zidlochovice@vasbv.cz

Ivančice – tel.: 546 435 427, e-mail: ivancice@vasbv.cz

Rosice – tel.: 546 411 012, e-mail: rosice@vasbv.cz

Pozořice – tel.: 544 226 084, e-mail: pozorice@vasbv.cz

Jihlava

Jan Nosek, mistr střediska údržby vodovodní sítě Jihlava, tel.: 567 569 121, mobil: 737 221 629, e-mail: nosek@vasji.cz

František Čermák, vedoucí provozu V+K Telčsko, tel.: 567 243 670, mobil: 737 204 349, e-mail: cermak@vasji.cz

Třebíč

Jan Urbánek, tel.: 568 899 114, mobil: 737 204 356, e-mail: j.urbanek@vastr.cz

Žďár nad Sázavou

Adolf Šandera, tel.: 566 651 106, mobil: 724 128 879, e-mail: provozzr@vaszr.cz

Josef Fila, tel.: 566 618 768, mobil: 602 142 624, e-mail: provoznm@vaszr.cz

Ivo Komínek, tel.: 566 531 303, mobil: 602 171 507, e-mail: kominek@vaszr.cz