Technické standardy

Technické standardy pro vodovody a kanalizace jsou zpracovány jako závazný metodický podklad pro regiony, kde VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., provozuje vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu. Standardy jsou určeny vlastníkům vodovodů a kanalizací, projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování, výstavbu, rekonstrukce a opravy vodovodních a kanalizačních objektů a vodovodních a kanalizačních přípojek. Standardy přehledně shrnují administrativní postupy, které provázejí stavbu vodovodu nebo kanalizace od Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací až po jejich kolaudaci.

VAS technické standardy

Doklady pro vodovody a kanalizace - od přípravy k převzetí staveb

Požadavky a doklady pro vodovodní a kanalizační přípojky

Souhrn základních technických požadavků na vodovody a kanalizace

Technické listy Materiál pro vodovody

Technické listy Materiál pro kanalizace

Rozsah výkresové části Standardů VaK

Uložení vodovodního potrubí - PE 100RC

Uložení vodovodního potrubí - tvárná litina

Podzemní hydrantová souprava

Zavzdušňovací a odvzdušňovací soustava

Uložení kanalizačního potrubí - kamenina

Uložení kanalizačního potrubí - plasty

Uložení kanalizačního potrubí - tvárná litina

Uložení kanalizačního potrubí - železobeton

Uložení kanalizačního potrubí - sklolaminát

Revizní šachta na stokách do DN 600

Spadišťová šachta na stokách do DN 600

Čisticí šachta na výtlaku

Vzdušníková šachta na výtlaku

Kalníková šachta na výtlaku

Koncová šachta na výtlaku