Cena vody

Platba, kterou lidé odvádějí vodárnám, se skládá ze dvou částí. Je to vodné, tedy částka za jímání vody, úpravu a přivedení do domácnosti. Druhou částí je stočné, tedy odvedení znečištěné vody, její vyčištění a vypuštění zpět do přírody.

Z peněz, které odběratelé za vodné a stočné zaplatí, má VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., minimální zisk – necelá 3 procenta. Největší část peněz je vrácena zpět do oprav a nových investic tak, aby vodovodní a kanalizační síť nezastarávala a byla schopna pokrýt všechny požadavky odběratelů. Dalších 33 procent je vynakládáno na provoz vodovodní a kanalizační sítě, elektřinu, chemikálie nebo pohonné hmoty. Nemalé částky pak směřují také státu na zaplacení daní včetně poplatků za odběry podzemní i povrchové vody k úpravě. O ceně vody definitivně rozhodují svazky obcí.

Podrobné informace o cenách vodného a stočného dle jednotlivých divizí:

 

Vývoj vodného a stočného ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ  SPOLEČNOSTI, a.s., v letech 2018 a 2019 - významné Svazky

   Svazek

  V + S (vč. DPH)

  Vodné (vč. DPH)

  Stočné (vč. DPH)

2018

2019

index

2018

 2019

index

2018

2019

index

 Blansko

96,81

99,85

 3,1%

48,15

 49,65

3,1%

48,66

50,20

3,2%

 Ivančice

95,10

99,89

5,0%

45,79

 48,09

5,0%

49,31

51,80

5,0%

 Šlapanicko

95,57

100,30

4,9%

47,61

 49,98

5,0%

47,96

50,32

4,9%

 Tišnovsko

92,74

99,96

 7,8%

 43,11

 46,35

7,5%

49,63

53,61

8,0%

 Židlochovicko

90,92

94,67

 4,1%

48,29

 48,69

0,8%

42,63

45,98

7,9%

 Jihlava

94,85

94,85

 0,0%

56,44

 56,44

0,0%

38,41

38,41

0,0%

 Třebíč

90,69

94,58

 4,3%

50,38

 53,64

6,5%

40,31

40,94

1,6%

 Znojmo

88,58

93,22

 5,2%

48,33

 51,04

5,6%

40,25

42,18

4,8%

 Žďár n./Sáz.

94,90

99,20

 4,5%

54,50

 58,00

6,4%

40,40

41,20

2,0%

 VAS, a.s.      (významné  Svazky)

93,14

96,57

 3,7%

50,74

 52,90

4,3%

42,40

43,67

3,0%

Ceny jsou uváděny v Kč za m3 vč. DPH