Tvrdost vody

Voda v přírodě obsahuje minerální soli. Podle množství vápníku a hořčíku obsaženého ve vodě je voda měkká nebo tvrdá. Tvrdost vody záleží na charakteru půdy, kterou voda protéká – vápenatá půda dává vodu tvrdou, písčitá a žulová půda dává vodu měkkou. 

Tvrdost vody odpovídá hodnotě hořčík a vápník v mmol/l. V současné době je možné se setkat i s jinými jednotkami, jako jsou například stupně německé, anglické, americké, francouzské a jiné. Proto uvádíme jejich přepočet: 1 mmol/l = 5,61°N = 7,02°angl = 5,83°am = 10,01°F = 100,09 mg/l = 2 mval/l


Stupnice tvrdosti vod:

velmi měkká

0 – 0,7 mmol/l

měkká

0,7 – 1,4 mmol/l 

středně tvrdá 

1,4 – 2,1 mmol/l

tvrdá 

2,1 – 3,2 mmol/l

značně tvrdá 

3,2 – 5,3 mmol/l

velmi tvrdá 

> 5,3 mmol/l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvrdost vody v obcích

Divize Boskovice

Divize Brno-venkov

Divize Jihlava

Divize Třebíč

Divize Znojmo

Divize Žďár nad Sázavou