Zákaznická centra

Každá divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., má vlastní zákaznické centrum. Lze tam vyřídit tuto agendu:

  • uzavírání smluv u nových odběrných míst a uzavírání smluv při změnách majitele
  • změny v uzavřených smlouvách – změna zasílací adresy, změna účtů, změna výše zálohy, nastavení platby záloh
  • fakturaci vodného a stočného, uzavírání splátkového kalendáře
  • úhradu faktur za vodné, stočné a ostatní platby
  • podání reklamace v oblasti dodávky vody a odvádění odpadních vod
  • předložení žádosti o zřízení vodovodní, kanalizační přípojky
  • předložení žádosti o stanovisko ke stavbám na všech stupních řízení
  • nahlášení stavu vodoměru
  • vyřízení žádosti o přezkoušení vodoměru
  • vyřízení žádosti o odebrání/osazení vodoměru

 

Vyberte si divizi: 

Divize Boskovice

Divize Brno-venkov

Divize Jihlava

Divize Třebíč

Divize Znojmo

Divize Žďár nad Sázavou

 

Se zákazníky komunikujeme také prostřednictvím zákaznického portálu, který umožňuje snadný a přehledný přístup k informacím o odběrném místě. Jeho služeb mohou využívat všichni zákazníci, kteří mají uzavřenou smlouvu o dodávce pitné vody nebo odvádění odpadních vod.

Smluvní podmínky mezi zákazníkem a naší společností se řídí dokumentem VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVKY PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD, který je nedílnou součástí každé smlouvy. Tento dokument je významnou součástí tzv. PRÁVNÍHO RÁMCE DODÁVKY PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD a právního vztahu mezi zákazníkem a naší společností, proto je schvalován představenstvem společnosti. 

Ke stažení: Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod